Close

PRIVACYVERKLARING

 
Dit is de privacyverklaring van AA360 – IQ4Learning, gevestigd te Papendrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74827332 (hierna te noemen: ‘AA360′). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens AA360 mogelijk verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt wanneer personen de AA360-website bezoeken of gebruiken.
 

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

 
AA360 verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:
 • ​- zich inschrijft voor een evenement of een andere activiteit die AA360 – aanbiedt;
 • – zich aanmeldt voor een nieuwsbrief van AA360;
 • – een formulier invult voor enige AA360-dienst of -informatieverstrekking of een formulier invult waarin u verzoekt contact met AA360 op te nemen.
 
AA360 verzamelt (mogelijk) de volgende gegevens:
 • – naam;
 • – voornaam;
 • – adres;
 • – e-mailadres;
 • – telefoonnummer;
 • – leeftijd;
 • – geslacht.
 
AA360 kan deze gegevens gebruiken om:
 • – verzoeken van u in behandeling te nemen;
 • – u in te schrijven voor deelname aan een evenement of een andere activiteit van c.q. namens AA360;
 • – de dienstverlening aan u te verbeteren;
 • – de website van AA360 te optimaliseren;
 • – contact met u op te nemen of te onderhouden;
 • – een aanvraag voor een dienst van AA360 aan u in behandeling te nemen.
 
 

INFORMATIE WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met AA360 via info@aa360.nl voor:
 • – meer informatie over de wijze waarop AA360 persoonsgegevens verwerkt;
 • – vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring;
 • – inzage in de persoonsgegevens die AA360 met betrekking tot u verwerkt;
 • – het maken van bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door AA360.
 
 

BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

AA360 zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.
AA360 zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.
 
 

DERDEN

AA360 zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of AA360 daartoe verplicht is op grond van de Wet of een rechterlijke uitspraak.
 
 

WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.