Close

Blog

πŸ…·πŸ…΄πŸ†ƒ πŸ†‚πŸ†„πŸ…²πŸ…²πŸ…΄πŸ†‚ πŸ†…πŸ…°πŸ…½ πŸ…΄πŸ…΄πŸ…½ πŸ†…πŸ…ΈπŸ†πŸ†ƒπŸ†„πŸ…΄πŸ…»πŸ…΄ πŸ…ΎπŸ…ΏπŸ…΄πŸ…½ πŸ…³πŸ…°πŸ…Ά

Virtuele open dag

Veel scholen hebben het afgelopen jaar gekozen voor virtuele open dag. Dit bleek een groot succes. Een aantal van deze scholen heeft al aangegeven in de toekomst hiermee door te gaan. Het voordeel van een β€˜3D VR scan’ tijdens een open dag is om uw school optimaal te presenteren.Het aantal […]

Read More

Brand- of waterschade

Matterport | AA360 | Brand - of waterschade

Brand- of waterschade en nu… EΓ©n van de ergste dingen die je kan overkomen is brand- of waterschade in je woning of bedrijf.Het gaat razendsnel, je bent niet voorbereid en de schade is meestal enorm. Daarna komt de schok, de radeloosheid en het regelwerk. Hoe nu verder…Je wilt bij een […]

Read More